O nás

Profil spoločnosti

„KAŽDÁ VÝZVA, KAŽDÝ PROJEKT NÁM UMOŽŇUJE NACHÁDZAŤ NOVÉ RIEŠENIA. ZÍSKAVAME NOVÉ SKÚSENOSTI A SCHOPNOSTI PREMIEŇAŤ PROJEKTY NA SKUTOČNOSŤ“

Spoločnosť KVANT spol. s r.o. vznikla v r. 1995. Za roky svojej existencie zaznamenala výrazné úspechy vo vývoji a výrobe vlastných produktov, získala viaceré ocenenia na výstavách a v súčasnosti viac ako 80% jej výroby smeruje na export do viac ako 50 krajín sveta. Okrem toho sa venuje aj distribúcii technických zariadení pre rôzne oblasti vedy, výskumu , priemyslu a vzdelávania.

Oblasti pôsobenia

V súčasnosti sa aktivity spoločnosti rozdeľujú do nasledujúcich oblastí:

Laboratórna technika

Ponúkame laboratórnu techniku pre potreby laboratórií v nemocniciach, výskumných ústavoch, školách a priemyselných podnikoch. Okrem širokej ponuky na e-shope zabezpečujeme aj realizácie a dodávky podľa presných špecifikácií zákazníka, vypracovanie projektov vybavenia laboratórií vrátane laboratórneho nábytku a potrebných stavebných úprav pri rekonštrukciách alebo budovaní nových laboratórií.
info: www.laboratornatechnika.sk, www.mikroskopy.sk 

Špeciálna meracia technika

Hlavným zameraním je dodávka špeciálnych prístrojov a zariadení, kompletné vybavenie laboratórií pre školstvo, vedu, výskum, priemysel a organizácie verejnej a štátnej správy, poskytovanie servisu na tieto prístroje a zariadenia, vrátane odborného poradenstva a dodávky tovaru pre našich zákazníkov. Ide hlavne o nasledujúce oblasti:

  • špeciálne zariadenia a vybavenie pre nanotechnologické laboratóriá, špeciálne zobrazovacie zariadenia: termografické systémy, vysokorýchlostné a vysokocitlivé vedecké kamery, systémy kontroly kvality, zariadenia a vybavenie pre forenzné vedy, kriminalistov, políciu, požiarnu ochranu, reštaurátorov, galérie, múzeá a iné,
  • laboratórne a priemyselné zariadenia pre prípravu vzoriek a meranie fyzikálnych veličín: elektrické merania, optické a spektrálne merania, merania kvality povrchov a parametrov rôznych profilov,
  • ekologické priemyselné produkty a technológie vrátane technológií na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu.

Dodávame kompletné vybavenia vysoko špecializovaných vedecko-výskumných a iných laboratórií pre aplikácie v oblastiach vedy a výskumu, pre priemysel, forenzné vedy a kriminalistiku, bezpečnosť a zabezpečenie (security), ochranu kultúrneho dedičstva a biotechnológie. Spolupracujeme s viacerými spoločnosťami, napr.: Tescan, Oxford Instruments, NanoMegas, Metalco, NEC, Anton Paar, ISG, PCO, Zeiss, Ophir, Nikon, Workswell, Ocean Insight, Becker & Hickl, BVDA a iné.
info: www.meranie.sk, www.termokamery.sk, www.kamery.sk, www.optika.sk

Didaktická a prezentačná technika

Oblasť didaktickej a prezentačnej techniky sa zaoberá výrobou a distribúciou didaktickej techniky. Distribúcia sa dotýka najmä výučby fyziky, chémie, technických predmetov a biológie. Taktiež dodáva komplexné riešenia jazykových, fyzikálnych, chemických a multimediálnych laboratórií pre školy. V oblasti výroby optických súprav a laserovej techniky pre výučbu fyziky sme zaznamenali viaceré ocenenia a výrobky exportujeme do celého sveta.
info: www.skola.skwww.forschool.eu

Lasery a laserové systémy

Táto veľmi široká oblasť zahŕňa dodávky od laserových diód a modulov až po systémy pre zdravotníctvo, priemysel, kontrolu kvality a pod. Veľký úspech a exportný nárast zaznamenala výroba laserových projektorov spolu so skenovacími systémami. Laserové projektory sú v súčasnosti významnou súčasťou v oblasti reklamného i zábavného priemyslu. Významnou časťou sú i biostimulačné laserové prístroje pre zdravotníctvo, ktoré v súčasnosti prenikajú prakticky do každej ambulancie.
info: www.kvantlasers.sk, www.lasery.sk, www.laser.sk

Vývoj a výroba vedeckých exponátov

Zaoberáme sa vývojom, výrobou, inštaláciou a servisom vedeckých a interaktívnych modelov i exponátov pre interaktívne vedecké parky a zážitkové centrá. Ponúkame vedecké modely a exponáty z oblasti matematiky, prírodných vied, techniky, … Naša spoločnosť, vďaka svojim skúsenostiam v oblasti prírodných vied a didaktickej techniky, vyvinula a vyrobila rôzne modely a exponáty pre Zážitkové centrum vedy Aurelium v Bratislave a Vedecko-technické centrum v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach.
info: www.sciencemodels.info