Inverzné mikroskopy

Inverzné mikroskopy sú užitočné na pozorovanie živých buniek alebo organizmov na dne veľkej nádoby (napr. banky na kultiváciu tkanív) za prirodzenejších podmienok ako na podložnom sklíčku, ako je to v prípade bežného mikroskopu. Sú použiteľné s množstvom príslušenstva ako fluorescenčné osvetlenie, fázový kontrast, tmavé pole, atď.


3 224,40 € vr. DPH
IM-300
– metodika pozorovania v svetlom poly a fázovom kontraste
– trinokulárna hlavica (100/0, 50/50) s náklonom 45°
– interpupilárna vzdialenost 50 až 75 mm.
– Dioptrická korekcia na ľavom okuláry
– okulár WF10x/22 mm
– 5-pozičná revolverová hlavica s objektívmi IOS LWD W-PLAN PH 10x/0.25, PH 20x/0.40, 40x/0.65
– Fixný stolík s sklenenými a kovovými vložkami
– koaxiálne hrubé a jemné zaostrovanie
– Kondenzor pre svetlé pole a fázový kontrast
– osvetlenie X-LED8 with 8 W LED (6,300K) s kontrolou intenzity a apertúrnou clonou
– externé napájanie

cena od 4 218,00 € vr. DPH
IM-5
– metodika pozorovania v svetlom poly a fázovom kontraste
– trinokulárna hlavica (50/50) s náklonom 45
– interpupilárna vzdialenost 50 až 75 mm.
– Dioptrická korekcia na oboch okulároch
– okulár WF10x/24 mm
– 5-pozičná revolverová hlavica s objektívmi IOS LWD W-PLAN PH 4x/0.13, PH 10x/0.25, PH 20x/0.40, PH 40x/0.65
– stolík veľkosti 215×250 mm s posuvom 120×80 mm v smere X-Y
– koaxiálne hrubé a jemné zaostrovanie
– Kondenzor pre svetlé pole a fázový kontrast
– osvetlenie X-LED8 with 8 W LED (6,300K) s kontrolou intenzity a apertúrnou clonou
– externé napájanie

9 746,40 € vr. DPH
IM-3LD4
– pozorovanie v svetlom poli a LED fluorescencii
– výkonná LED fluorescencia s ovládaním intenzity, 3-pozičný držiak na filtre.
– otočná trinokulárna hlavica (360°) s 45°sklonom, okulár WF10X / 22mm
– medzipupilárna vzdialenosť v rozsahu 50-75mm
– dioptrické doostrenie na ľavom okulári
– 5-miestna revolverová hlavica so štyrmi U-PLAN F objektívmi s IOS korekciou 10X / 0.25, 20X / 0.40, 40X / 0.65– Fixný stolík 250x160mm so sklenenou a kovovou vložkou
– koaxiálne hrubé a jemné zaostrovanie
– kondenzor predcentrovaný, N.A. 0.30, W.D. 72 mm s PH sliderom pre 4x/10x, 20x/40x a svetlé pole

8 924,40 € vr. DPH
IM-3LD2
– pozorovanie v svetlom poli, fazovom kontraste a LED fluorescencii
– výkonná LED fluorescencia s ovládaním intenzity, 3-pozičný držiak na filtre. Obsahuje modrý a zelený set filtrov.
– otočná trinokulárna hlavica (360°) s 45°sklonom, okulár WF10X / 22mm
– medzipupilárna vzdialenosť v rozsahu 50-75mm
– dioptrické doostrenie na ľavom okulári
– 5-miestna revolverová hlavica so štyrmi W-PLAN PH objektívmi s IOS korekciou 10X / 0.25, 20X / 0.40, 40X / 0.65, 100X / 1.25 (olej)
– Fixný stolík 250x160mm so sklenenou a kovovou vložkou
– koaxiálne hrubé a jemné zaostrovanie
– kondenzor predcentrovaný, N.A. 0.30, W.D. 72 mm s PH sliderom pre 4x/10x, 20x/40x a svetlé pole
– osvetlenie X-LED8 8 W LED (6,300K) s kontrolou intentity a poľnou clonou
– standartné sety filtrov:
Modrý (vyžarovanie 460nm, excitácia 455-495mm, dichroické zrkadlo 500 nm, emissný filter 510LP nm
Zelený (vyžarovanie 523nm, excitácia 510-550mm, dichroické zrkadlo 570 nm, emissný filter 575LP nm

12 998,40 € vr. DPH
IM-5FLD
– trinokulárna hlavica (50/50), s 45° náklonom
– dioptrická korekcia na oboch okulároch
– okulár WF10x/24 mm
– 5-miestna revolverová hlavica
– Fixný stolík 215x250mm so sklenenou a kovovou vložkou a mechanický stolík s pohzbom 120×80 mm v rovinách X-Y
– kondenzor Abbe, N.A. 0.50 s PH sliderom
– osvetlenie X-LED8 8 W LED (6,300K) s kontrolou intentity a poľnou clonou
– 5W LED Epi-fluorescencia s kontrolou intenzity, motorická selekcia LED zdroja, 4 pozicný holder; modrý (EX 450-490, DM 495, EM 500-550), zelený (EX 540-580, DM 585, EM 608-682) a UV (EX 340-390, DM 400, EM 420LP) , excitačné filtre obsahom dodávky

8 973,60 € vr. DPH
IM-3F
– pozorovanie v svetlom poli, fazovom kontraste a HBO fluorescencii
– výkonná HBO 100W fluorescencia s ovládaním intenzity, 3-pozičný držiak na filtre. Obsahuje modrý a zelený set filtrov.
– otočná trinokulárna hlavica (360°) s 45°sklonom, okulár WF10X / 22mm
– medzipupilárna vzdialenosť v rozsahu 50-75mm
– dioptrické doostrenie na ľavom okulári
– 5-miestna revolverová hlavica so štyrmi W-PLAN objektívmi s IOS korekciou 4X / 0.25, 20X PH / 0.40, 40X PH / 0.65, 40X / 0,65 (olej)
– Fixný stolík 250x160mm so sklenenou a kovovou vložkou
– koaxiálne hrubé a jemné zaostrovanie
– kondenzor predcentrovaný, N.A. 0.30, W.D. 72 mm s PH sliderom pre 4x/10x, 20x/40x a svetlé pole
– osvetlenie X-LED8 8 W LED (6,300K) s kontrolou intentity a poľnou clonou
– standartné sety filtrov:
Modrý (vyžarovanie 460nm, excitácia 455-495mm, dichroické zrkadlo 500 nm, emissný filter 510LP nm
Zelený (vyžarovanie 523nm, excitácia 510-550mm, dichroické zrkadlo 570 nm, emissný filter 575LP nm