Refraktometre


918,00 € vr. DPH
Refraktometer ABBEHO 2WK
Hlavný hranol horizontálne
Sekundárny hranol na čape
Rozsah indexov lomu 1,300 až 1,700 Nd
Presnosť + / - 0,0003 Nd
Dielik 0,0005 Nd
Stupnica cukru 0-95% 1,300-1,530 Nd
Presnosť 0-50% = 0,2%, 51-95% = 0,1%
Dielik 0,25%
Teplotná stupnica 0 ° C - 70 ° C, dielik 1 ° C

58,80 € vr. DPH
HR-110N
Ručný refraktometer, 0-20% Brix, ATC, zabudovaný LED svetelný zdroj
Doporučený pre analýtu džúsov
Rozsah merania:
0-20% Brix.
Odčítateľnosť:
0.1% Brix.
Presnosť:
±0.10 Brix

58,80 € vr. DPH
HR-130N
Ručný refraktometer, 0-32% Brix, ATC, zabudovaný LED svetelný zdroj
Doporučený pre analýtu džúsov a džemov
Rozsah merania:
0-32% Brix.
Odčítateľnosť:
0.2% Brix.
Presnosť:
±0.20 Brix

58,80 € vr. DPH
HR-140N
Ručný refraktometer, 0-32% Brix, ATC, trojitá mierka, zabudovaný LED svetelný zdroj
Doporučený pre analýzu vína
Rozsah merania:
0-32% Brix., 0-140 °Oe, 0-27 KMW(Babo)
Odčítateľnosť:
0.2% Brix, 1 °Oe, 0.2 KMW(Babo)
Presnosť:
±0.20 Brix, ±1 °Oe, ±0.2 KMW(Babo)

58,80 € vr. DPH
HR-150N
Ručný refraktometer, 0-80% Brix, dvojitá mierka, zabudovaný LED svetelný zdroj
Doporučený pre analýtu džúsov
Rozsah merania:
0-80% Brix.
Odčítateľnosť:
0.5% Brix.
Presnosť:
±0.5 Brix

58,80 € vr. DPH
HR-160N
Ručný refraktometer na moč a proteiny, ATC, zabudovaný LED svetelný zdroj
Doporučený pre klinické analýzy
Rozsah merania:
1.000-1.050 sg, 1.3300 RI – 1.3600 RI, 0-12 g/dl
Odčítateľnosť:
0.002 sg,, 0.0005 RI, 0.2 g/dl
Presnosť:
± 0.002 sg, ± 0.0005 RI, ± 0.2 g/dl

58,80 € vr. DPH
HR-170N
Ručný refraktometer na moč a proteiny, ATC, zabudovaný LED svetelný zdroj
Doporučený pre nemrznúce zmesy a batériové kvapaliny
Rozsah merania:
E: -60° F – 32° F, P: -50° F – 32° F, B: 1.15-1.30 sg
Odčítateľnosť:
±10° F,± 10° F, 0.01 sg
Presnosť:
± 10°F, ± 10°F, ± 0.1sg

58,80 € vr. DPH
HR-180N
Ručný refraktometer, ATC, zabudovaný LED svetelný zdroj
Doporučený pre likéry
Rozsah merania:
0-25% Vol, 0-40% Brix
Odčítateľnosť:
0.1% Vol, 0.2% Brix
Presnosť:
±0.1 Vol, ±0.2 Brix

58,80 € vr. DPH
HR-190N
Ručný refraktometer, 0-28% Salinita, ATC, zabudovaný LED svetelný zdroj
Doporučený pre analýzu salinity
Rozsah merania:
0-28% Salinity
Odčítateľnosť:
0.2%
Presnosť:
±0.2%

484,80 € vr. DPH
HRD-300N
Digitálny refraktometer, Brix a refrakčný index
Doporučený pre analýzu ovocných štiav
Rozsah merania:
Brix 0-50%, Reakčný Index 1.3330-1.4200nD
Odčítateľnosť:
0.10%, 0.0001 nd
Presnosť:
±0.2 %, ± 0.0003 nD

484,80 € vr. DPH
HRD-400N
Digital Refractometer, Brix, Salinity and Refractive Index
Recommended for salinity analysis.

Measure range:
Brix 0-50%.
Min. Div:
± 0.1 %
Accuracy:
±0.2 %

Measure range:
Salinity 0.0-28.0%
Min. Div:
± 0.1%
Accuracy:
± 0.2 %

Measure range:
Reactive index 1.3330-1.4200 nD
Min. Div:
± 0.0001 nD
Accuracy:
± 0.0003 nD

484,80 € vr. DPH
HRD-500N
Digitálny refraktometer pre moč, sérum proteíny a refrakčný index
Rozsah merania:
moč SP.G 1.000-1050, SERUM P. 0.12 g/dl, Reakčný index 1.3330-1.3900 nD
Odčítateľnosť:
0.001, 0.1, ± 0.0001 nD
Presnosť:
±0.002, ±0.2, ± 0.0003 nD