Mikroskopy s flourescenciou

Fluorescenčný mikroskop je optický mikroskop, ktorý využíva fluorescenciu k odrazu a absorpcii na pozorovanie organických alebo anorganických látok. „Fluorescenčný mikroskop“ označuje akýkoľvek mikroskop, ktorý používa fluorescenciu. Epi fluorescenčný mikroskop je vybavený fluorescenčným osvetlením, ktorý generuje dopadajúce fluorescenčné svetlo a zvýrazňuje pozorované štruktúry.

Princíp

Vzorka je osvetlená svetlom špecifickej vlnovej dĺžky (alebo vlnových dĺžok), ktoré je absorbované fluorofórmi, čo spôsobuje, že emitujú svetlo iných vlnových dĺžok (t. j. inej farby ako absorbované svetlo). Dopadajúce svetlo je oddelené od oveľa slabšej emitovanej fluorescencie pomocou spektrálneho emisného filtra. Typickými komponentmi fluorescenčného mikroskopu je zdroj svetla (bežné sú HBO ortuťové výbojky; pokročilejšie formy sú vysokovýkonné LED diódy), excitačný filter, dichroické zrkadlo a emisný filter. Filtre a dichroické zrkadlo sú zvolené tak, aby zodpovedali spektrálnym excitačným a emisným charakteristikám fluorofóru použitého na označenie vzorky. Týmto spôsobom sa zobrazuje distribúcia jedného fluorofóru (farby) naraz. Väčšina používaných fluorescenčných mikroskopov sú epifluorescenčné mikroskopy, kde sa excitácia fluorofóru a detekcia fluorescencie uskutočňuje prostredníctvom rovnakej svetelnej dráhy (cez objektív). Tieto mikroskopy sú široko používané v biológii a sú základom pre pokročilejšie konštrukcie mikroskopov.


2 480,40 € vr. DPH
Trinokulárny mikroskop B-383LD

– Epi luminiscencia s modrou LED, 3 pozicny holder na filtre, modry v cene
– trinokulárna hlavica (360°) so 30° sklonom
– rozsah dioptrického doostrovania +/- 5D
– maximálne zväčšenie 1000X (so štandardnou výbavou)
– päťkomorová revolverová hlavica s planachromatickými objektívmi 4X, 10X, 40X, 100X (olejový)
– ultra-širokouhlý okulár WF10X / 20mm
– hrubé a jemné doostrovanie
– prekĺzový ochranný mechanizmus
– krížový stolík s jemným posuvom v smeroch X-Y
– Abbeho kondenzor N.A. 1.25, s irisovou apertúrnou clonou a objímkou
– X-LED3 3.6 W LED (6,300K)

2 966,40 € vr. DPH
B-510LD4
– pozorovanie v svetlom poly a LED fluorescenciou.
– Epi luminiscencia s modrou LED, 4 pozicny holder na filtre
– otočná trinokulárna hlavica (360°) s 30°sklonom, okulár WF10X / 22mm
– medzipupilárna vzdialenosť v rozsahu 50-75mm
– dioptrické doostrenie na ľavom okulári
– maximálne zväčšenie 1000X
– 5-miestna revolverová hlavica so štyrmi W-PLAN objektívmi s IOS korekciou 10X / 0.25, 20X / 0.40, 40X / 0.65, 100X / 1.25 (olej)
– koaxiálne hrubé a jemné zaostrovanie
– pohyblivý kondenzor
– dvojvrstvový stolík 233x147mm s mechanickým X-Y posunom v rozsahu 78x54mm
– 3.6W X-LED osvetlenie s ovládaním jasu (Full Koehler), farba svetla 6300K
– špeciálny náter na zníženie náhodných škrabancov a uľahčenie ich odstránenia

6 164,40 € vr. DPH
B-510FL
– pozorovanie v svetlom poli a HBO 100W fluorescenciou.
– Epi luminiscencia s modrou LED, 4 pozicny holder na filtre, obsahuje modrý a zelený filterset
– otočná trinokulárna hlavica (360°) s 30°sklonom, okulár WF10X / 22mm
– medzipupilárna vzdialenosť v rozsahu 50-75mm
– dioptrické doostrenie na ľavom okulári
– maximálne zväčšenie 1000X
– 5-miestna revolverová hlavica so štyrmi W-PLAN objektívmi s IOS korekciou 10X / 0.25, 20X / 0.40, 40X / 0.65, 100X / 1.25 (olej)
– koaxiálne hrubé a jemné zaostrovanie
– pohyblivý kondenzor
– dvojvrstvový stolík 233x147mm s mechanickým X-Y posunom v rozsahu 78x54mm
– 3.6W X-LED osvetlenie s ovládaním jasu (Full Koehler), farba svetla 6300K
– špeciálny náter na zníženie náhodných škrabancov a uľahčenie ich odstránenia

9 746,40 € vr. DPH
IM-3LD4
– pozorovanie v svetlom poli a LED fluorescencii
– výkonná LED fluorescencia s ovládaním intenzity, 3-pozičný držiak na filtre.
– otočná trinokulárna hlavica (360°) s 45°sklonom, okulár WF10X / 22mm
– medzipupilárna vzdialenosť v rozsahu 50-75mm
– dioptrické doostrenie na ľavom okulári
– 5-miestna revolverová hlavica so štyrmi U-PLAN F objektívmi s IOS korekciou 10X / 0.25, 20X / 0.40, 40X / 0.65– Fixný stolík 250x160mm so sklenenou a kovovou vložkou
– koaxiálne hrubé a jemné zaostrovanie
– kondenzor predcentrovaný, N.A. 0.30, W.D. 72 mm s PH sliderom pre 4x/10x, 20x/40x a svetlé pole

8 924,40 € vr. DPH
IM-3LD2
– pozorovanie v svetlom poli, fazovom kontraste a LED fluorescencii
– výkonná LED fluorescencia s ovládaním intenzity, 3-pozičný držiak na filtre. Obsahuje modrý a zelený set filtrov.
– otočná trinokulárna hlavica (360°) s 45°sklonom, okulár WF10X / 22mm
– medzipupilárna vzdialenosť v rozsahu 50-75mm
– dioptrické doostrenie na ľavom okulári
– 5-miestna revolverová hlavica so štyrmi W-PLAN PH objektívmi s IOS korekciou 10X / 0.25, 20X / 0.40, 40X / 0.65, 100X / 1.25 (olej)
– Fixný stolík 250x160mm so sklenenou a kovovou vložkou
– koaxiálne hrubé a jemné zaostrovanie
– kondenzor predcentrovaný, N.A. 0.30, W.D. 72 mm s PH sliderom pre 4x/10x, 20x/40x a svetlé pole
– osvetlenie X-LED8 8 W LED (6,300K) s kontrolou intentity a poľnou clonou
– standartné sety filtrov:
Modrý (vyžarovanie 460nm, excitácia 455-495mm, dichroické zrkadlo 500 nm, emissný filter 510LP nm
Zelený (vyžarovanie 523nm, excitácia 510-550mm, dichroické zrkadlo 570 nm, emissný filter 575LP nm

4 182,00 € vr. DPH
B-383FL

– Epi luminiscencia s modrou pomocou orutuťovej výbojky, 3 pozicny holder na filtre, modry a zelený v cene
– trinokulárna hlavica (360°) so 30° sklonom
– rozsah dioptrického doostrovania +/- 5D
– maximálne zväčšenie 1000X (so štandardnou výbavou)
– päťkomorová revolverová hlavica s planachromatickými objektívmi 4X, 10X, 40X, 100X (olejový)
– ultra-širokouhlý okulár WF10X / 20mm
– hrubé a jemné doostrovanie
– prekĺzový ochranný mechanizmus
– krížový stolík s jemným posuvom v smeroch X-Y
– Abbeho kondenzor N.A. 1.25, s irisovou apertúrnou clonou a objímkou
– X-LED3 3.6 W LED (6,300K)