Úvodná stránka

Refraktometre

LABORATĂ?“RNY DISKOVÍ POLARIMETER

Slúži na meranie organických látok s optickou stáčavosťou - cukrový roztok, terpentín, gáfrový olej a pod.
Merací rozsah: +/- 180°, presnosť: 0,05%, delenie: 1°
Zväčšenie: 3x Okulár: s možnoťou nastavenia ohniska
Čas stabilizácie: cca 5 min.
Polarimetrická trubica: 100 mm a 200 mm
Rozmery: 510 x 135 x 380 mm

Cena:

1,105.36 € bez DPH

1,326.43 € s DPH

ABBEHO LABORAT�“RNY REFRAKTOMETER

slúži na meranie indexu lomu a strednej disperzie priehľadných a priesvitných kvapalín a tuhých látok.
Základný hranol: horizontálny
Sekundárny hranol: na kĺbovom závese
Stupnica indexu lomu: Nd 1,300 - 1,700
Presnosť: Nd +/-0,0003, Delenie: Nd 0,0005
Cukrová stupnica: 0-95% da Nd 1,300 - 1,530
Presnosť: 0-50% = 0,2%; 51-95% = 0,1%, delenie: 0,25%
Teplotná stupnica: 0°C - 70°C, div. 1°C
Hmotnosť: 4 kg, Rozmery: 140 x 100 x 235 mm

Cena:

992.50 € bez DPH

1,191 € s DPH

RUČNÉ REFRAKTOMETRE

RK(1032) - koncentrácia cukru - 0-32% rozsah, presnosť ± 0.2%, delenie 0.2%
RK(1018) - koncentrácia cukru - 0-18% rozsah, Nd 1.333-
1.356, presnosť ± 0.1%, delenie 0.1%
RK(1080) - koncentrácia cukru - 0-50% / 50-80% (dvojitá stupnica), presnosť ± 0.1%, delenie 1%
RK(1132) ako REF103, ale s automatickou tepelnou korekciou
RK(2000) Špecif. hmotnosť moču: 0-12g/dl, div. 0.2g/dl. Stupnica proteinu v sérume: 1.000-1.050sg, div. 0.005sg. Stupnica indexu lomu: 1.330-1.360, div. 0.0005
RK(3125) - koncentrácia alkoholu - 0-12% rozsah, presnosť ± 0.2%, minimálne rozlíšenie 0,2%

Cena (RK 1032):

133.37 € bez DPH

160.05 € s DPH

Cena (RK 1018):

136.10 € bez DPH

163.31 € s DPH

Cena (RK 1080):

137.33 € bez DPH

200.80 € s DPH

Cena (RK 1132):

169.29 € bez DPH

203.15 € s DPH

Cena (RK 2000):

162.65 € bez DPH

195.18 € s DPH

Cena (RK 3125):

350 € bez DPH

420 € s DPH