Úvodná stránka

Software

Digitálne spracovanie obrazu:
www.dip.sk

Cenník softvéru:
www.dip.sk/cennikdip.html

Merací sofware pre priemysel:

www.meranie.sk

Systém správy informácií v laboratóriách:

www.lims.sk