Úvodná stránka

SHRS-10

SHRS-150 je efektívne a cenovo dostupné meracie zariadenie s vynoveným vzhľadom a jedinečnou vnútornou štruktúrou, vysokou presnosťou meraní, spoľahlivým výkonom a širokou použiteľnosťou, je aplikovateľné na merania tvrdosti všetkých druhov Rockwellových a Povrchových Rockwellových mierok. SHRS-150 je schopný merať tvrdosť tvrdých kovov, ocele k cementovaniu, ochladzovanú oceľ, zliatin železa, mäkkú oceľ, A1, mede a kujného železa.
SHRS-150 má veľký LCD display na zobrazovanie meraných dát a porovnávanie s Brinellovými, Rockwellovými a Vickerovými mierkami tvrdosti, ako aj korigovanie času pôsobenia testovacej sily, zobrazovanie, tlačenie a ukladanie dát a výstup dát cez RS-232rozhranie.

Použiteľný rozsah:
HRA.B.C.D.E.F.G.H.K a HR15N.T, 30N.T, 45N.T (mierky)

Technické špecifikácie:

 • Počiatočná testovacia sila: 29.4M(3kg),98.07N(10kg)
 • Testovacie sily: 147.1N(15kg), 294.2N(30kg), 441.3N(45kg), 588.4N(60kg), 980.7N(100kg), 1471N(150kg)
 • Spúšťanie a vypínanie testovacej sily: Automatické
 • Ukazovateľ: Čierno-biely LCD display
 • Dátové spracovanie: CPU
 • Čas trvania: 0 ~ 60 s
 • Ostatné funkcie: HR,HB,HV,HK a ďalšie porovnávanie mierok tvrdosti; Automatická tlač; výstup cez RS-232 rozhranie
 • Max. výška vzoriek: 180mm
 • Max. polomer vzoriek: 160mm
 • Rozmery: 551x260x80 mm
 • Hmotnosť: 67 Kg
 • Napájanie: AC220V +- 5%, 50~60 Hz
 • Štandardné príslušenstvo: Diamantové Rockwellovo vtlačovacie teliesko, guľkové vtlačovacie teliesko, 3 kusy držiakov materiálu ; 5 kusov razidiel tvrdosti - HRC vyšší a HRC nižší, HRB, HRN, HRT.

* Poznámka: Ochranné vtlačovacie teliesko je dostupné na modeli HRS-150CD.

Ďalšie produkty v tejto kategórii